20 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร พร้อมความหมายและตัวอย่างประโยค

ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษา ก็ยิ่งต้องหมั่นฝึกฝนและเรียนรู้คำศัพท์หรือสำนวนภาษาอังกฤษใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะสำนวนที่เจ้าของภาษาพูดกันจนติดปาก ตามมาดู 20 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร หรือ Food Idioms พร้อมความหมายและตัวอย่างประโยค ใครที่มีเพื่อนหรือมีแฟนเป็นชาวต่างชาติต้องลองเอาไปใช้ดูแล้ว!

รู้ไว้ใช้คล่อง! 8 สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบ้านและของใช้ในบ้านที่มักจะเจอบ่อยๆ

เรียนรู้และฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆ จากสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับบ้านและของใช้ในบ้านที่น่าสนใจ และมักจะเจอบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน