เปิดตัว EVER Healthcare แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ และ EVER Health Wallet ระบบกระเป๋าสุขภาพที่จัดเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยผ่านบล็อกเชน

เปิดตัว EVER Healthcare แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และ EVER Health Wallet ระบบกระเป๋าสุขภาพที่จัดเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยผ่านบล็อกเชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี คาดการณ์ตลาดสุขภาพพลิกฟื้นเติบโตหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และปลดล็อกมาตรการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว