“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ เพิ่มประสิทธิภาพงานปราบ Fake News

“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส นั่งหัวโต๊ะประชุม คกก. ป้องกันฯ การเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางโซเชียล ครั้งที่ 4 เคาะแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ เตรียมมัดรวมมาตรการทางปกครอง-ภาษี-สังคม เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาและปราบปรามข่าวปลอม

วีโร่ แนะวิธีภัยข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนผ่านคู่มือฉบับดิจิทัล

วีโร่ หนึ่งในผู้ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์และดิจิทัลชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน เปิดตัวหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยแบรนด์ต่างๆ รับมือกับภัยจากข่าวปลอม