Flash Express สานต่อ “โครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2“

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ กองบังคับการตำรวจทางหลวง สานต่อ “โครงการเสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2“

Flash Express สนับสนุนน้ำดื่ม 10,000 ขวด แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

Flash Express สนับสนุนน้ำดื่ม 10,000 ขวด แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สำหรับการใช้ประโยชน์ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีน