Samsung พร้อมหั่นราคา Galaxy Note 7 ครึ่งหนึ่งจากราคาเดิม

Samsung อาจทำให้ซีรีส์ Galaxy Note 7 เป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจมากขึ้น หลังมีข่าวว่า เตรียมหั่นราคาจำหน่ายลง 50% จากราคาปกติเดิมที่เคยตั้งไว้