แนะนำ GQ Smart Clean ผ้าไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาดพื้นผิวยับยั้งแบคทีเรีย

แบรนด์ GQ ออกสินค้าใหม่ ในชื่อ GQ Smart Clean เป็นนวัตกรรมผ้าไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาดล้ำลึกใน 3 ขั้นตอน ทั้งความสกปรกที่มองเห็นและมองไม่เห็น