ออมสินเปิดตัว “ซิมออมสิน by 168” ลูกค้าธนาคาร ขอรับได้ฟรีที่สาขา

ออมสินเปิดตัว ซิมออมสิน by 168 โทรฟรีในเครือข่าย CAT 850 ตลอด 24 ชม นอกเครือข่ายวินาทีละ 1 สต. ลูกค้าธนาคาร ขอรับได้ฟรีที่สาขา