ม.หอการค้า ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการให้บริการกับประชาชน

ร่วมนำอาหารและปัจจัยอื่นๆ มอบให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเพื่อเป็นกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ ในการให้บริการกับประชาชน ที่เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19