อุทยานวิทยาศาสตร์ เชิญร่วมออกบูธในงาน Health Tech Thailand งานมหกรรมนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพของไทยก้าวกระโดดหลังสถานการณ์โควิด 19 โดยร่วมเป็น Exhibitor ในการนำเสนอนวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ