ผลสำรวจของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผย 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ความเห็นว่า “คนที่ต้องการประสบความสำเร็จ ไม่กลัวที่จะทำผิดพลาด”

โดยผลการวิจัยหลัก ๆ ชี้ให้เห็นว่า 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นว่า “คนที่ต้องการประสบความสำเร็จ ไม่กลัวที่จะทำผิดพลาด” และ 87% เชื่อว่าพวกเขาไม่สามารถมาถึงทุกวันนี้ได้ หากล้มเลิกความพยายามหลังเกิดความผิดพลาด