HTAS วางใจ เน็กซัสฯ วางระบบ Blue Yonder เสริมแกร่งรับการแข่งขันสุดท้าทายในยุคดิจิทัล

บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด (HTAS) เปิดตัว Kick-Off โครงการ Blue Yonder (Demand and Supply Planning) Solution เริ่มดำเนินโครงการการวางระบบซอฟต์แวร์ระดับองค์กรมาตรฐานระดับโลก อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดยในการวางระบบครั้งนี้ ได้ไว้วางใจให้ บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษา ตลอดจนเป็นผู้วางระบบ