HTC หวนคืนสังเวียน เมื่อ HTC U Ultra พร้อมจำหน่ายในไทยราคา 22,490 บาท

ที่ผ่านมาใครที่สัญจรในกรุงเทพ น่าจะเคยได้เห็นโฆษณา HTC U Ultra บริเวณบาทวิถีกันมาบ้าง กระทั่งเวลานี้เปิดราคาจำหน่ายในไทยออกมาแล้วที่ 22,490 บาท