HUAWEI Mobile Cloud พื้นที่สำรองข้อมูลและภาพถ่าย อัปเกรดเพิ่มเป็น 50 GB ในราคาเพียง 1 บาท

HUAWEI Mobile Cloud พื้นที่สำรองข้อมูลและภาพถ่ายฟรี 5GB และสามารถอัปเกรดเพิ่มเป็น 50GB ในราคาเพียง 1 บาท! เอกสิทธิ์สำหรับผู้ใช้หัวเว่ยสมาร์ทดีไวซ์เท่านั้น สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ใช้ HUAWEI Mate 30 Pro รับฟรี HUAWEI Mobile Cloud 50GB 3 เดือนแรก