Fraction ได้รับอนุมัติ ICO Portal License จาก ก.ล.ต. จับมือ 3 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของไทยเตรียมออกโทเคนดิจิทัล

บริษัท Fraction (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ Fraction Group กิจการ Fintech ชั้นนำของฮ่องกง ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal License)