อินโนสเปซ จัดงาน InnoSpace Summit 2021 รูปแบบออนไลน์ ชูวิสัยทัศน์เดินหน้าลงทุนใน Deep Tech Startup ควบคู่พัฒนา Startup Ecosystem ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน InnoSpace Summit 2021 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พร้อมประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้าผนึกกำลังการลงทุนใน Deep Tech Startup ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ควบคู่กับการพัฒนา Startup Ecosystem ของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าหมายสนับสนุน Startup ไทย ให้เติบโตก้าวสู่ Unicorn ระดับโลก