ชุดตรวจโควิด-19 ชนิด Rapid Test จาก Joysbio สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้

ชุดทดสอบแอนติเจนของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) ของบริษัท Joysbio สามารถตรวจจับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้ สามารถตรวจหาเชื้อ SARS-COV-2 ได้หลายสายพันธุ์ เช่น B.1.1.7 (อัลฟา), B.1.351 (เบตา), B.1.617.2 (เดลตา) และ P.1 (แกมมา)