Kigen ผนึกกำลัง Skylo นำซิมอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อดาวเทียมมาใช้ขยายศักยภาพของ 5G IoT

ไคเกน (Kigen) ผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับโลกในด้านการเอื้อให้เกิดอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT ด้วยโซลูชันเทคโนโลยีซิม (SIM), ซิมอิเล็กทรอนิกส์หรืออีซิม (eSIM) และซิมฝังชิปหรือไอซิม (iSIM) ของบริษัทฯ และสกายโล (Skylo) ผู้ดำเนินการเครือข่ายดาวเทียมหรือเครือข่ายที่มิได้อยู่บนภาคพื้นดิน (NTN) ซึ่งมุ่งเน้นการเชื่อมต่อทุกสิ่งในทุกที่