Dime! แอปพลิเคชันการเงินจากเกียรตินาคินภัทร เลือกใช้ AWS เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนระดับโลก

Amazon Web Services (AWS) บริษัทในเครือ Amazon.com ประกาศในวันนี้ว่า Dime! แอปพลิเคชันการเงินจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ในประเทศไทย ซึ่งมุ่งทำให้การเข้าถึงบริการทางการเงินที่มีต้นทุนต่ำและสะดวกสบายมีผู้ใช้บริการมากกว่า 100,000 รายในเวลาไม่ถึงห้าเดือนนับตั้งแต่เปิดตัวบน AWS และมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงผู้ใช้บริการ 1 ล้านคนภายในปี 2568 แอปพลิเคชัน Dime! นี้ช่วยให้คนไทยสามารถลงทุนในตลาดโลก จัดการการเงิน และออมเพื่อการเกษียณได้สะดวกขึ้น