เคพีเอ็มจี เปิดตัวแผนงานระยะยาวเพื่อเร่งจัดการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ทั่วโลก

ภายใต้โครงการลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เคพีเอ็มจี วางแผนทุ่มงบประมาณกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 3 ปีข้างหน้าเพื่อมุ่งเน้นวาระการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยกลยุทธ์ด้าน ESG ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลูกค้าของเราในการสร้างความแตกต่างในเชิงบวก และที่สำคัญ

เคพีเอ็มจี ประเทศไทยแต่งตั้งหัวหน้าแผนกสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น และหัวหน้าแผนกกฎหมาย

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย องค์กรชั้นนำด้านการให้บริการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น ภาษี กฎหมาย และให้คำปรึกษาธุรกิจ ได้ประกาศแต่งตั้งอรวรรณ ชุณหกิจไพศาล เป็นหัวหน้าแผนกสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่นอื่น และกรรณิกา บุญเทียม เป็นหัวหน้าแผนกกฎหมาย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป