กรุงศรี และ KTBCS รับรางวัล Red Hat APAC Innovation Awards 2021 ยกย่องความสำเร็จของการทำ Digital Transformation ที่ใช้โซลูชัน Open Source ของ Red Hat

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) และบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) ได้รับรางวัลดังกล่าวในงาน Red Hat APAC Forum Virtual Experience จากความสำเร็จในการนำโซลูชันของ Red Hat ไปใช้ในการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล (digital transformation) และการสร้างสรรค์นวัตกรรม