กลุ่มทรู คว้า รางวัล “Best Employer Brand on LinkedIn” สุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย ด้าน Talent Awards

กลุ่มทรู รับรางวัล “Best Employer Brand on LinkedIn” สุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย ประเภทองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน หมวดรางวัลด้าน Talent Awards ซึ่งLinkedIn.com จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงที่มีความโดดเด่นในการสื่อสาร และสนับสนุนการพัฒนา การเรียนรู้ ให้ผู้คนรู้จัก จดจำ เกิดการรับรู้ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมขององค์กร