“เชฟไทยในเวทีโลก” ความจริงที่ไม่ใช่ความฝัน กับการผนึกกำลังเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ระดับสากล

นี่คือคำกล่าวของ เชฟวิลเมนต์ ลีออง เชฟชาวสิงคโปร์หัวใจไทย ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารประจำภูมิภาคเอเชีย ของสมาคมเชฟโลก (World Association of Chefs’ Societies หรือ Worldchefs) ดูแลสมาชิกในเครือข่ายรวม 21 ประเทศในเอเชีย จากสมาชิกทั้งหมด 110 ประเทศทั่วโลก