“รามโก ซิสเต็มส์” ขึ้นแท่นผู้นำในการประเมินมัลติ คันทรี เพย์โรล (MCP) โซลูชัน พีก เมทริกซ์(R) แอสเซสเมนต์ 2565 สำหรับภูมิภาค APAC ของเอเวอเรสต์ กรุ๊ป

รามโก ซิสเต็มส์ (Ramco Systems) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ทำเงินเดือนชั้นนำระดับโลก ประกาศว่าได้รับตำแหน่งผู้นำในการประเมินมัลติ คันทรี เพย์โรล (MCP) โซลูชัน พีก เมทริกซ์(R) แอสเซสเมนต์ 2565 (Multi-country Payroll (MCP) Solutions PEAK Matrix(R) Assessment 2022) สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ของเอเวอเรสต์ กรุ๊ป (Everest Group) ดาวน์โหลดรายงาน