ยุคทองของหุ่นยนต์ดินสอบุกตลาด ปรับองค์กรเข้าสู่วิถี New Normal

หุ่นยนต์ดินสอเข้าไปช่วยงาน และอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยนำร่องการนำเอาหุ่นยนต์ดินสอมินิ มาใช้ตรวจวัดอุณหภูมิให้กับพนักงาน