Micro Leasing ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านสินเชื่อครบวงจร เสริมแกร่งโครงสร้างพื้นฐานไอทีด้วย Nutanix

นูทานิคซ์ (NASDAQ: NTNX) ผู้นำด้านไฮบริดมัลติคลาวด์ คอมพิวติ้ง ประกาศว่า บริษัทไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (Micro Leasing) เลือกใช้แพลตฟอร์มของ Nutanix ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไอทีและดาต้าเซ็นเตอร์ให้ทันสมัย เพื่อรองรับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบรวมศูนย์ และการใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ จากสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ