ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศส่ง Minecraft: Education Edition หนุนการศึกษายุคดิจิทัล

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ประกาศส่ง Minecraft: Education Edition หนุนการศึกษายุคดิจิทัล พร้อมร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกาชาดออนไลน์ 2563 ให้สนุกกว่าใคร กับงานกาชาดฉบับ Minecraft