“เอบีม คอนซัลติ้ง” ร่วมสนับสนุนสุขภาพของคนไทย ผ่านกิจกรรมวิ่งการกุศล “MITSUBISHI MOTORS CHARITY RUN 2022”

สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศล “MITSUBISHI MOTORS CHARITY RUN 2022” ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ประเภท ได้แก่ FUN RUN 5 กิโลเมตร และ MINI MARATHON 10 กิโลเมตร โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 3 โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากงานวิ่งการกุศลจะนำไปสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ต่อไป สามารถสมัครได้ที่ www.c55events.com