AIS พลิกโฉมระบบนิเวศการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Blockchain บนแพลตฟอร์ม E-Waste+ รายแรกของ SEA

ความสำเร็จขององค์กรไม่ได้ถูกวัดที่ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการสร้างคุณค่าทั้งในมิติของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้ AIS ยึดหลักการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งใช้ศักยภาพในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลมาสร้างผลเชิงบวก โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่ AIS มุ่งพัฒนา Ecosystem ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

รายงาน Ericsson Mobility Report ฉบับล่าสุดเผยแนวโน้ม 5G ทั่วโลกยังคงเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ

อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) เผยรายงาน Ericsson Mobility Report ฉบับล่าสุด เดือนพฤศจิกายน 2565 ระบุจำนวนผู้ใช้บริการ 5G ทั่วโลกเติบโตตามที่คาดการณ์ไว้ที่ 1 พันล้านราย ภายในสิ้นปี 2565 และจะเพิ่มเป็น 5 พันล้านราย ภายในสิ้นปี 2571 แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่กำลังแผ่ขยายไปในหลายพื้นที่ต่าง ๆ ของโลก

AspenTech เผยซอฟต์แวร์ V14 ใหม่รุกสร้างความยั่งยืน รองรับความคิดริเริ่มสำหรับความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน

แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ (Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN) บริษัทผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เชิงอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกประกาศ เปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ล่าสุด aspenONE® V14 พัฒนาให้มีความฉลาดและสามารถให้คำแนะนำขั้นสูงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยกระดับการตัดสินใจที่ถูกต้องมากขึ้น จึงช่วยส่งเสริมความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานขององค์กรและโรงงานให้สูงยิ่งขึ้น