NITMX คว้า 3 รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ในงาน Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ผู้พัฒนาและให้บริการระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศไทย เชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับต่างประเทศ คว้า 3 รางวัลในงาน Prime Minister Awards : Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2023

NITMX เดินหน้าจัดโรดโชว์สถาบันการศึกษา เปิดประสบการณ์อาชีพสายไอที ที่มีโอกาสเติบโตได้ในทุกองค์กร

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด หรือ NITMX ผู้พัฒนาและให้บริการระบบการชำระเงิน และการโอนเงินระหว่างธนาคารของประเทศไทย เชื่อมโยงระบบการชำระเงินกับต่างประเทศ เดินหน้าจัดโครงการ “NITMX University Roadshow : NITMX Connect U to Digital Verse” ตามสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

วีซ่า จับมือ เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ อัพเกรดความปลอดภัย การชำระเงินออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีพิสูจน์ตัวตนนวัตกรรมล่าสุด

วีซ่า และ NITMX ประกาศเปิดตัว EMV 3-D Secure Version 2.0 (3DS2) เทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการพิสูจน์ตัวตนในการชำระเงิน ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น