Novavax เผยผลการวิจัยวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น พบระดับแอนติบอดีลบล้างเพิ่มขึ้นกว่าสี่เท่าตัว

การฉีดวัคซีนเข็มสามหลังได้รับวัคซีน NVX-CoV2373 ครบสองโดสไปแล้ว 6 เดือน เพิ่มแอนติบอดีลบล้างชนิด wild-type ได้มากกว่าสี่เท่าตัวเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีนขั้นต้น