OCC ปรับกลยุทธ์และภาพลักษณ์ใหม่

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) หรือ โอซีซี กรุ๊ป ในเครือสหพัฒนพิบูล ปรับกลยุทธ์และภาพลักษณ์องค์กรใหม่ รวมถึงเปิดโอกาสให้พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมธุรกิจกับ โอซีซีซึ่งมีความพร้อมในการเป็น Strategic Partner ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจความงามและไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี

โอซีซี เดินหน้าส่งความสุข ตัดผมฟรีให้น้องๆ ผู้พิการ

กัญญาณัฐ นุ่มตูม หัวหน้ากลุ่มบริหารสำนักอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะทำงาน CSR ทีมเทคนิคเชียนส์จาก Easy cut และทีมช่างผมจิตอาสา ที่เดินทางไปตัดผมให้กับเด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา

โอซีซี จัดเวิร์คช็อปแต่งหน้า เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา

ผศ. วิสาข์ เชี่ยวสมุทร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ หัวหน้าหน่วยอบรมแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ และทีม Beauty Creator จากบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ที่มาถ่ายทอดความรู้ด้านการแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณที่ถูกต้อง “PROFESSIONAL MAKEUP CLASS EXCLUSIVE” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ณ อาคารอำนวยการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

โอซีซี มอบเงินช่วยเหลือตุรเคีย-ซีเรีย

ภัทรา ทองชะอม กรรมการบริหาร พร้อมด้วย รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการฝ่าย ส่วนโฆษณา -ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 65,500 บาท ซึ่งได้รับบริจาคจากบริษัท ฯ รวมถึงพนักงานในองค์กร เพื่อร่วมส่งกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรเคีย และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย โดยมี จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

“โอซีซี” เดินหน้าสานต่อโครงการ “OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ” จัดหลักสูตร “KMA PROFESSIONAL MAKEUP EXCLUSIVE”

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อโครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ จัดอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าในคลาส “KMA PROFESSIONAL MAKEUP EXCLUSIVE” ให้กับประชาชนที่สนใจจำนวน 10 ที่นั่ง สอนโดย Makeup Artist จากบมจ.โอซีซี ซึ่งกิจกรรมการอบรมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของโครงการฯ