AIS Business ดึงศักยภาพ 5G ผนึกกำลัง ออมรอน (OMRON) ส่งโซลูชั่นใหม่พลิกโฉม Industry 4.0

AIS Business 5G ดึงศักยภาพ 5G ฟื้นฟูประเทศ สู่การทำงานจริงของภาคอุตสาหกรรม พร้อมลงนาม MOU ผนึกกำลัง ออมรอน (OMRON) ส่งโซลูชั่นใหม่พลิกโฉม Industry 4.0