เหตุใดองค์กรธุรกิจจึงต้องจ่ายหนี้ทางเทคนิค โดย OutSystems

เอาท์ซิสเต็มส์ (OutSystems) ผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาโมเดิร์นแอปพลิเคชั่น เปิดเผยในผลการศึกษาระดับโลกว่า บริษัทเกือบ 7 ใน 10 แห่งระบุว่าหนี้ทางเทคนิคเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่จริงแล้ว

ผู้นำไอทีระบุตรงกัน “หนี้ทางเทคนิค” เป็นหนึ่งในภัยคุกคามใหญ่สุดต่อการพัฒนานวัตกรรมในอนาคต

OutSystems ผู้นำด้านแพลตฟอร์มโมเดิร์นแอปพลิเคชั่น รายงานว่า 69% ของผู้นำด้านไอทีระบุว่าหนี้ทางเทคนิคจัดเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร