เปิดโครงการ “PAUL FRANK CLEAN UP THE BEACH”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ PAUL FRANK เปิดโครงการ “PAUL FRANK CLEAN UP THE BEACH” ดึง นท พนายางกูร ศิลปินชื่อดัง ร่วมสร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์