ท็อปเปอร์ Pepaminto คว้ารางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากมหกรรม CES 2023

เย็นจัด หนาวสั่น เหงื่อแตกพลั่ก คนเรารับรู้ความอบอุ่นในตอนกลางคืนแตกต่างกัน สตาร์ทอัพสัญชาติเยอรมนีอย่างวาริโอเวลล์ ดีเวลลอปเมนต์ (Variowell Development) จึงได้สอบถามผู้บริโภค 3.300 รายใน 5 ประเทศทั่วโลก ซึ่งกว่า 50% ตอบว่า ตนหรือไม่ก็คู่ครองของตนมักรู้สึกร้อนในเวลากลางคืน ไม่ว่าจะชายหรือหญิง และสิ่งที่น่าสนใจคือ ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 30%