เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จากัด พร้อมอวดโฉม Porsche Taycan 4S Cross Turismo อย่างเป็นทางการ

สามารถจองคิวนัดหมายเพื่อเข้าชมแบบ Exclusive ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ที่โชว์รูมปอร์เช่ AAS ทั้ง 2 สาขา Porsche Centre Bangkok