Pranda Group ชูความแกร่งฐานการผลิตเครื่องประดับ เจาะกลุ่มลูกค้า Accessible Luxury Jewelry Brand

คุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ Pranda Group เปิดเผยว่า จากที่ไตรมาส1/2023 บริษัทฯมีรายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจการผลิต 469 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9% เป็นผลจากคำสั่งซื้อของตลาดหลักชะลอตัวต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส4/20222 ที่ผ่านมา

แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมบริจาคปฏิทินเก่า ผลิตสื่ออักษรเบรลล์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PRANDA Group จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอ” โดยทุกๆ สิ้นปีจะรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ส่งต่อให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอดและเด็กพิการซ้ำซ้อน

แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ แก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนบนเวที GCNT Forum 2022

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ Pranda Group นำโดย คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท และ ศ. ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เป็นตัวแทนองค์กร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังภาคเอกชนเร่งหาทางออกของภาคธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและความท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บนเวทีประชุมสุดยอดระดับผู้นำของประเทศไทย “GCNT Forum 2022”

Pranda Group เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ ชูภาพลักษณ์องค์กรแห่งความยั่งยืน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “แพรนด้า กรุ๊ป” เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโฉมใหม่ที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใต้ concept “Sustainable Jewelry Manufacturer” มาพร้อมอัตลักษณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น สะท้อนความแข็งแกร่งขององค์กรในฐานะผู้ผลิตเครื่องประดับที่ดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน