กรอ.ร่วมกับภาคเอกชนจัดงาน “Pumps and Valves Asia 2021” และ “งาน Thai Water Expo 2021” 14-16 ต.ค.นี้

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เร่งส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมสีเขียว ล็อกเป้าผู้ประกอบการเรียนรู้และพัฒนาผ่านงาน “Pumps and Valves Asia 2021” และ “งาน Thai Water Expo 2021”