QAD รุกขยายเครือข่ายพันธมิตร มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าในไทย

QAD Inc. คิวเอดี ผู้นำในการให้บริการซอฟต์แวร์ ERP ระดับองค์กรบนคลาวด์ สำหรับผู้ผลิตระดับโลก ด้วยโซลูชันที่เหมาะกับอุตสาหกรรมผลิต