โซลูชันสมาร์ตโฟนจาก “Remidio” ที่ใช้เอไอคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตา ได้รับการอนุมัติตามระเบียบเครื่องมือแพทย์กลุ่มที่ 2 ของสหภาพยุโรป

เรมิดิโอ (Remidio) ได้รับการรับรองเครื่องหมายซีอี (CE) สำหรับโซลูชันเมดิออส เอไอ (Medios AI) เพื่อตรวจจับภาวะเบาหวานขึ้นตาที่ส่งต่อได้ (Referable DR) การอนุมัติครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่โซลูชันเอไอนี้เพิ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ (HSA) ของสิงคโปร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโซลูชันดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุด