OPPO ประกาศการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Riot Games ในการแข่งขัน League of Legends World Championship ปี 2021

OPPO แบรนด์เทคโนโลยีระดับโลก ประกาศการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Riot Games ในการสนับสนุนการแข่งขัน League of Legends World Championship 2021 (S11) โดยความร่วมมือนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะยาวร่วมกันกับ Riot Games ตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งจะช่วยเพิ่ม Brand Awareness ให้กับ OPPO ในกลุ่มผู้เล่นอีสปอร์ตทั่วโลก