“SAIJAI” มาร์เก็ตเพลสออนไลน์ใหม่ รับเทรนด์ Car From Home ชวนคนว่างงานร่วมทีม ให้บริการดูแลถึงที่บ้าน

“SAIJAI (ใส่ใจ)” เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสออนไลน์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นบนแนวคิดโมเดล “Sharing Economy” โดยให้บริการดูแลถึงที่บ้าน ครอบคลุมบริการที่หลากหลาย ได้แก่ แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ ติวเตอร์ คนขับรถ และดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นศูนย์รวมของ “ผู้ให้บริการ” ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปที่มีทักษะด้านต่าง ๆ ลงทะเบียนได้ทุกประเภท