SAS ประกาศความร่วมมือกับ VST ECS (Thailand) รุกตลาดระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลุ่มธุรกิจในไทย

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือของวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จับมือร่วมกับ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำตลาดซอฟต์แวร์ และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ในฐานะพันธมิตรธุรกิจ เตรียมรุกตลาดระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และเทคโนโลยีด้าน AI สำหรับกลุ่มธุรกิจในไทย

SAS สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศไทย

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ สำหรับนักศึกษาไทยเป็นครั้งแรก