“ดีป้า” จับมือ “Sea (ประเทศไทย)” ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพกำลังคนเตรียมความพร้อมสู่อนาคต

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับ Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และ ซีมันนี่ (SeaMoney) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (Digital Competitiveness) ของประเทศไทย เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถด้านดิจิทัลสำหรับประชาชนไทยที่จะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศในเวทีระดับโลก

Sea (ประเทศไทย) เผยความสำเร็จโครงการ DOTs บ่มเพาะผู้ประกอบการดิจิทัลรุ่นใหม่ พร้อมผลักดันการเติบโตธุรกิจ SME ไทยอย่างยั่งยืน

ในที่สุด โครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) ประจำปี 2564 ภายใต้โจทย์ “SME Solution Lab” ซึ่งจัดขึ้นโดย Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) ก็ได้ดำเนินมาถึงโค้งสุดท้าย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการราว 1,000 คน

Sea (ประเทศไทย) จับมือ “ยัง แฮปปี้” อัพสกิลนักช้อปสู่ผู้ประกอบการออนไลน์วัยเกษียณ พุ่งเป้ากระจายความรู้สู่วัยเก๋า 30,000 คนปีหน้า

Sea (ประเทศไทย) จับมือ ‘ยังแฮปปี้’ (YoungHappy) ธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ “ขายได้ขายดีกับ Shopee” อัพสกิลทักษะดิจิทัลแก่พี่ ๆ วัยเก๋า แปรประสบการณ์จากนักช้อปออนไลน์สู่การเป็นผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ ให้สามารถสร้างรายได้ พร้อมค้นพบศักยภาพใหม่ ๆ

Sea (ประเทศไทย) ชูวิสัยทัศน์ดิจิทัลแห่งอนาคต เผยทิศทางการดำเนินธุรกิจ และมุมมองการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Nation ที่สร้างคุณค่าให้สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ ได้แก่ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) จัดงาน Sea Story 2021: Digital Visionary เผยการเติบโตและทิศทางดำเนินธุรกิจ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่มุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Digital Nation เพื่อสร้างคุณค่าและโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคม อีกทั้งยังชวนทุกคนมองภาพอนาคตยุคดิจิทัลหลังโควิด-19 ไปกับการเสวนาในหัวข้อ “Accelerated Transitions to the Digital Nation”

Sea ร่วมบรรเทาวิกฤตโควิดชายแดนภาคใต้ มอบถังออกซิเจนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยขั้นวิกฤต

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ยังมีความรุนแรงและมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง Sea (Group) และบริษัทในเครือ ได้แก่ การีนาและช้อปปี้ จึงมุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยการส่งมอบถังออกซิเจนเพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยขั้นวิกฤต สำหรับโรงพยาบาลสนาม 2 แห่ง ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Sea (Group) เผยผลสำรวจ “Thai Digital Generation 2021” สรุปบทเรียนความท้าทายจากโควิด-19

Sea (Group) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) เผยผลสำรวจคนไทยยุคดิจิทัล หรือ Thai Digital Generation 2021 “ฉายภาพอนาคตประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด-19” เจาะลึกอินไซต์ที่น่าสนใจจากคนไทยยุคดิจิทัล อายุ 16-60 ปี สะท้อนภาพความท้าทายและอุปสรรคที่คนไทยต้องเผชิญ

1 2