Sea (Group) เผยผลสำรวจ “Thai Digital Generation 2021” สรุปบทเรียนความท้าทายจากโควิด-19

Sea (Group) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) เผยผลสำรวจคนไทยยุคดิจิทัล หรือ Thai Digital Generation 2021 “ฉายภาพอนาคตประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด-19” เจาะลึกอินไซต์ที่น่าสนใจจากคนไทยยุคดิจิทัล อายุ 16-60 ปี สะท้อนภาพความท้าทายและอุปสรรคที่คนไทยต้องเผชิญ

Sea (ประเทศไทย) เปิดตัวโครงการ DOTs โอกาสของคนรุ่นใหม่ในการลงมือช่วย SMEs ไทย

เปิดตัวโครงการ Digital Opportunities for Talents (DOTs) หรือโครงการแข่งขันของคนรุ่นใหม่ที่มุ่งพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน ทั้งด้านการวางแผนธุรกิจ รวมถึงการลงมือทำจริง พร้อมชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Sea (Group) เผยผลการสำรวจอินไซต์ผู้ค้าออนไลน์ 5 กลุ่ม ในภูมิภาคอาเซียน

บริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภค ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนท์ (Garena) อีคอมเมิร์ซ (Shopee) และบริการด้านการเงินแบบดิจิทัล (SeaMoney) เผยผล “การสำรวจ Online Seller Archetypes” เพื่อจับอินไซต์ว่าบทบาทของอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มมากขึ้น

Sea (ประเทศไทย) จับมือ กสศ. เปิดโครงการ “ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล”

Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) จัดทำ โครงการ “ปลูกทักษะชีวิต คิดทันโลกดิจิทัล”

‘ShopeePay’ แนะนำฟีเจอร์สุดเจ๋ง ผู้ช่วยจ่ายบิลอัตโนมัติทุกเดือน

ShopeePay เพิ่มฟีเจอร์ ‘ผู้ช่วยจ่ายบิลอัตโนมัติ’ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานจ่ายบิลได้ตรงเวลา ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเทอร์เน็ต

1 2