ชี้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกหันลดพลาสติกฟุตปริ้นท์ จัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมแก้ไขวิกฤตขยะพลาสติกทั่วโลก

ภายใต้ความร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ Clarin, MARS และ Caudalie องค์กรเพื่อสังคม Second Life จัดเก็บและรีไซเคิลขยะพลาสติกไปแล้วกว่า 2,000,000 กิโลกรัม Second Life มีแนวทางการลดพลาสติกฟุตปริ้นท์อย่างยั่งยืน ด้วยศักยภาพในการรีไซเคิลขยะพลาสติก ถึง 5,000 – 8,000 ตันในปี 2566