อะโดบีพลิกโฉมเวิร์กโฟลว์การตลาดแบบ End-to-End ด้วยบริการใหม่ Sensei GenAI

ที่งาน Adobe Summit ซึ่งเป็นการประชุมด้านประสบการณ์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก อะโดบี ( Nasdaq:ADBE ) เปิดตัวนวัตกรรม Generative AI สำหรับ Adobe Experience Cloud ซึ่งจะช่วยให้องค์กรธุรกิจพลิกโฉมการนำเสนอประสบการณ์ให้แก่ลูกค้า  ทั้งนี้มากกว่าหนึ่งทศวรรษที่อะโดบีนำเสนอความสามารถอัจฉริยะหลายร้อยรายการผ่าน Adobe Sensei ภายในแอปพลิเคชันระดับองค์กรของอะโดบี เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานและทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ ๆ  การนำเอาความสามารถด้าน Generative AI