AIS ภูมิใจได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards และ Outstanding Investor Relations Awards จากเวที SET AWARDS 2021

AIS เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 2 รางวัลจากเวที SET Award 2021 ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท โดยรางวัลแรก คือ Rising Star Sustainability Awards ที่เอไอเอสได้แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภาพรวม

ตลท. จับมือ ดีป้า ส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพอาสา “เป็ดไทยสู้ภัย”

ตลท. จับมือ ดีป้า ส่งเสริมดิจิทัลสตาร์ทอัพอาสา “เป็ดไทยสู้ภัย” ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย COVID-19 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน สนับสนุนกรมการแพทย์-กรมควบคุมโรค สู้ภัย COVID-19

“พี่เลี้ยงการเงิน” อีกหนึ่งโครงการดีๆ จากตลาดหลักทรัพย์ฯที่ช่วยสร้างสุขทางการเงินให้คนไทย

โปรเจ็ค “พี่เลี้ยงการเงิน” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นเครือข่ายพี่เลี้ยงการเงินกระจายไปแล้วทั่วประเทศ