“พี่เลี้ยงการเงิน” อีกหนึ่งโครงการดีๆ จากตลาดหลักทรัพย์ฯที่ช่วยสร้างสุขทางการเงินให้คนไทย

โปรเจ็ค “พี่เลี้ยงการเงิน” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดมาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นเครือข่ายพี่เลี้ยงการเงินกระจายไปแล้วทั่วประเทศ