สกินชิพ (Skinship) คืออะไร ? สกินชิพ มีอะไรบ้าง

สกินชิพ (Skinship) คือคำศัพท์ใช้ในการอธิบายการสัมผัสหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล โดยมักเกิดขึ้นระหว่างคนที่มีความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษ เช่น คู่รัก ครอบครัว หรือเพื่อนสนิท การสกินชิพมักจะเป็นการสัมผัสบนผิวหนัง ไม่ว่าจะเป็นการกอด จับมือ การวางมือไว้บนไหล่หรือหลัง หรือแม้แต่การจูบกันในบางกรณี

สกินชิพเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมตะวันตกที่มีความสำคัญมาก โดยมักจะเป็นการแสดงความรักและความเป็นกันเองของวัฒนธรรมตะวันตก การสกินชิพมักเกิดขึ้นระหว่างคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน เช่น สมาชิกในครอบครัว หรือคนที่มีความสัมพันธ์เป็นเพื่อน แต่ในบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นระหว่างคนที่ไม่รู้จักกันด้วย