Sophos เปิดรายงานสรุปภัยคุกคามประจำปี 2022: ภัยจากหลุมดำแรนซัมแวร์ สู่ภัยคุกคามทางไซเบอร์อื่น ๆ อาทิ การขุดคริปโต

โซฟอส (Sophos) บริษัทผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ยุคใหม่ระดับโลก เปิดรายงานสรุปภัยคุกคามประจำปี 2022 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภัยจากหลุมดำของตัวแรนซัมแวร์ (ransomware) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘มัลแวร์เรียกค่าไถ่’ ที่สามารถดึงภัยคุกคามทางไซเบอร์อื่น ๆ มารวมกันเพื่อสร้างระบบการส่งต่อแรนซัมแวร์ และเชื่อมต่อไปสู่ระบบอื่น ๆ เกิดเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างมีนัยสำคัญ